UNIQA - Obligacji Korporacyjnych

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2024-07-10
152,59
0,08
0,05
0,18
0,66
1,44
2,57
7,01
15,48
13,14
UNIQA - Obligacji Korporacyjnych
Profil ryzyka: zachowawczy
2024-07-10
152,59
0,05 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz dłużny obligacji korporacyjnych rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 100%

Opis funduszu

Fundusz posiada ekspozycję na sektor obligacji korporacyjnych. Znaczna część portfela obejmuje krajowe obligacje emitowane przez stabilne finansowo przedsiębiorstwa. Fundusz inwestuje także w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które dają płynną ekspozycję na zagraniczny segment papierów dłużnych.

Benchmark: WIBID3M + 50 pb – opłata za zarządzanie

Nazwa funduszu źródłowego: UNIQA FIO - UNIQA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zachowawczy
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze