UNIQA - Noble Fund Timingowy (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2018-02-28
171.65
167.36
165.58
158.19
140.03
137.32
UNIQA - Noble Fund Timingowy
Profil ryzyka:
2018-02-28
171.65
%
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz aktywnej alokacji rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-100%

Opis funduszu

Fundusz charakteryzuje brak sztywnej polityki inwestycyjnej. Zależnie od przewidywanej koniunktury na giełdzie od 0% do 100% środków może być inwestowane zarówno w akcje jak i w obligacje i inne instrumenty o niskim ryzyku. Zasięg geograficzny inwestycji ogranicza się do polskiego rynku.

Benchmark: nieustalony

Nazwa funduszu źródłowego: Noble Funds FIO - Noble Fund Timingowy

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze