UNIQA - Noble Fund Mieszany (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2016-06-29
137.06
141.63
146.22
144.35
141.77
133.71
UNIQA - Noble Fund Mieszany
Profil ryzyka:
2016-06-29
137.06
%
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: funduszu zrównoważony rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 20%-80%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-80%

Opis funduszu

W zależności od perspektyw dla rynku akcji fundusz może inwestować od 20% do 80% akcje i inne instrumenty udziałowe, a jego celem jest odzwierciedlenie wyników osiąganych przez Warszawski Indeks Giełdowy. W sytuacji niekorzystnej dla rynków finansowych fundusze może do 80% środków inwestować w bezpieczne instrumenty (głównie obligacje).

Benchmark: 50% WIG + 50% WIBID O/N

Nazwa funduszu źródłowego: Noble Funds FIO - Noble Fund Mieszany

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze