UNIQA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2019-01-30
89,37
-0,61
-0,68
-0,17
5,41
4,53
-12,49
-22,31
-16,37
4,10
UNIQA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
Profil ryzyka:
2019-01-30
89,37
-0,68 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji małych i średnich spółek rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 70%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-30%

Opis funduszu

Fundusz za cel stawia sobie osiągnięcie wyniku wyższego od stopy zwrotu wypracowanej przez indeks mWIG40. Fundusz inwestuje w spółki wyceniane i notowane na warszawskiej giełdzie ale nie wchodzące w skład 20 największych polskich spółek (indeks WIG20). Podstawowym kryterium doboru spółek jest analiza fundamentalna.

Benchmark: 80% mWIG40 + 20% WIBID O/N

Nazwa funduszu źródłowego: Noble Funds FIO - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze