UNIQA - Noble Fund Akcji (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2019-01-23
119,97
2,09
1,77
1,36
6,01
2,89
-6,94
-23,55
-6,01
12,94
UNIQA - Noble Fund Akcji
Profil ryzyka:
2019-01-23
119,97
1,77 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji polskich uniwersalnych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 70%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-30%

Opis funduszu

Celem subfunduszu jest uzyskiwanie w długim terminie wyniku lepszego od stopy zwrotu osiąganej przez Warszawski Indeks Giełdowy – WIG. Od 70% do 100% (choć zazwyczaj nie mniej niż 90%) aktywów funduszu stanową akcje. Większość środków lokowanych jest w akcje spółek notowanych na polskiej giełdzie ale do 25% portfela może być inwestowane za granicą, w ciekawe sektory i spółki niereprezentowane na GPW. Do 30% środków może być lokowane w instrumenty bezpieczne.

Benchmark: 90% WIG + 10% WIBID O/N

Nazwa funduszu źródłowego: Noble Funds FIO - Noble Fund Akcji

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze