UNIQA NN Obligacji (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2024-07-10
354.78
0.61
0.17
0.05
0.6
0.82
-0.26
4.56
17.43
1.2
UNIQA NN Obligacji
Profil ryzyka: zachowawczy
2024-07-10
354.78
0.17 %
Zl
%

Opis funduszu

Aktywa funduszu inwestowane są głównie w długoterminowe instrumenty dłużne, w szczególności obligacje Skarbowe.

Benchmark: <p>100% Merrill Lynch G0PL</p>

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zachowawczy
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze