UNIQA - MetLife Akcji Średnich Spółek (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2016-06-29
7.66
7.79
7.87
8.49
UNIQA - MetLife Akcji Średnich Spółek
Profil ryzyka:
2016-06-29
7.66
%
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 70%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-30%

Opis funduszu:

Fundusz akcji polskich małych i średnich spółek. Co najmniej 55% aktywów muszą stanowić akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40, a łączna wartość akcji w portfelu nie może być niższa niż 70%.

Benchmark: 90% mWIG40 + 10% WIBID 1M

Nazwa funduszu źródłowego: MetLife FIO Krajowy Akcji Średnich Spółek

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze