UNIQA - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2016-06-29
6.98
6.95
6.78
7.02
UNIQA - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych
Profil ryzyka:
2016-06-29
6.98
%
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 90%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-10%

Opis funduszu:

Fundusz akcji globalnych rynków rozwiniętych inwestujący pozyskane w środki w jednostki uczestnictwa innych funduszy, których polityka zakłada inwestowanie w akcje największych spółek z rynków rozwiniętych na całych świecie.

Benchmark: 90% MSCI World Index + 10% WIBID 1M

Nazwa funduszu źródłowego: MetLife SFIO Parasol Światowy Akcji Rynków Rozwiniętych

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze