UNIQA - Makroalokacji

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2024-07-10
175,78
0,27
0,15
0,11
0,09
4,56
10,72
16,85
32,55
18,82
UNIQA - Makroalokacji
Profil ryzyka: zrównoważony
2024-07-10
175,78
0,15 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz zrównoważony rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%-70%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-100%

Opis funduszu

Fundusz charakteryzuje dość elastyczna polityka inwestycyjna. Zależnie od prognoz dotyczących przyszłej sytuacji gospodarczej fundusz może inwestować od 0% do 70% posiadanych środków w akcje (i inne instrumenty agresywne). Obligacje (i inne papiery dłużne) oraz depozyty bankowe mogą stanowić do 100% aktywów, a obligacje korporacyjne (przedsiębiorstw) i komunalne (miejskie) do 30%. Do 80% aktywów może być inwestowane w innej walucie niż PLN. W części akcyjnej fundusz skupiony jest na inwestowaniu w akcje spółek nastawionych na dynamiczny wzrost (strategia growth). Istotny udział akcji zagranicznych i zmieniająca się w czasie alokacja powodują niewielką zależność zachowania funduszu od polskich indeksów giełdowych.

Benchmark: 55% WIG + 45% Treasury BondSpot Poland Index

Nazwa funduszu źródłowego: UNIQA FIO - UNIQA Subfundusz Makroalokacji

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze