UNIQA - Legg Mason Strateg (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2016-06-29
211.6
227.2
216.17
239.91
252.09
237.6
UNIQA - Legg Mason Strateg
Profil ryzyka:
2016-06-29
211.6
%
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz aktywnej alokacji rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 25%-75%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 25%-75%

Opis funduszu

Fundusz może inwestować od 25% do 75% w akcje w akcje spółek notowanych na polskiej giełdzie. Modelowa, długoterminowa strategia funduszu zakłada inwestowanie wokół brzegowych limitów inwestycyjnych, co oznacza, ze w przypadku dobrych perspektyw dla polskiej giełdy fundusz inwestuje ok. 75% w akcje, a w okresach spowolnienia gospodarczego i recesji ok. 25%. Fundusz stara się inwestować w duże, niedowartościowane spółki. W przypadku inwestycji w instrumenty o niskim ryzyku są to głównie obligacje Skarbu Państwa.

Benchmark: 50% WIG + 50% Citigroup Poland Goverment Bond Index 1 to 3 Year Local Terms

Nazwa funduszu źródłowego: Legg Mason Parasol FIO - Legg Mason Strateg

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze