UNIQA - JPMorgan Global Strategic Bond (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2018-02-28
423.99
421.96
420.27
417.05
UNIQA - JPMorgan Global Strategic Bond
Profil ryzyka:
2018-02-28
423.99
%
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: dłużny obligacji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 100%

Opis funduszu

Fundusze inwestuje pozyskane środki w obligacje korporacyjne z całego świata. Część środków może być lokowane w obligacje skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz inwestuje w aktywa denominowane w dowolnej walucie, jednak znaczna część aktywów jest wyrażona i zabezpieczona w USD

Benchmark: 100% BBA Overnight USD LIBOR

Nazwa funduszu źródłowego: JPMorgan Funds ­JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) ­ PLN (hedged)

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze