UNIQA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2016-06-29
136.18
141.9
143.83
145.35
137.26
UNIQA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek
Profil ryzyka:
2016-06-29
136.18
%
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji małych i średnich spółek rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 70%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-30%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje od 70% do 100% w polskie małe i średnie spółki (takie, których udział w indeksie WIG w dniu nabycia jest mniejszy niż 2%). Kryterium doboru spółek jest wielowymiarowa analiza. Pozostałe aktywa funduszu stanowią bezpieczne instrumenty (głównie obligacje i depozyty bankowe).

Benchmark: 70% WIG50 + 20% WIG250 + 10% WIBID 6M

Nazwa funduszu źródłowego: IPOPEMA SFIO - Subfundusz IPOPEMA Agresywny

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze