UNIQA - IPOPEMA Akcji (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2016-06-29
103.33
109.47
108.35
119.02
115.96
111.81
UNIQA - IPOPEMA Akcji
Profil ryzyka:
2016-06-29
103.33
%
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji polskich uniwersalnych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 70%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-30%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w akcje spółek notowanych głównie na warszawskiej giełdzie. Fundusz może inwestować także w inne fundusze akcji (do 20% aktywów). Udział aktywów zagranicznych oraz wycenianych w walutach obcych nie może być większy niż 34%. Pozostałe aktywa mogą być inwestowane w polskie i zagraniczne instrumenty rynku pieniężnego.

Benchmark: 90% WIG + 10% WIBID 6M

Nazwa funduszu źródłowego: IPOPEMA SFIO - Subfundusz IPOPEMA Akcji

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze