UNIQA - Investor Turcja (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2018-02-21
166.22
154.84
184.02
161.93
164.14
208.33
UNIQA - Investor Turcja
Profil ryzyka:
2018-02-21
166.22
%
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 70%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-30%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje pozyskane środki w fundusz DWS Turkei (od 70% do 100%) oraz w akcje i papiery wartościowe z rynku tureckiego. Łączny udział akcji notowanych na giełdzie w Stambule w funduszu Investor Turcja powinien wynosić 70%-100%. Pozostałe środki (do 30% aktywów) fundusz inwestuje w instrumenty o niskim ryzyku inwestycyjnym, głównie w obligacje Skarbu Państwa.

Benchmark: 90% MSCI TURKEY (przeliczony na polską walutę) + 10% WIBID 6M

Nazwa funduszu źródłowego: Investor Parasol SFIO - Investor Turcja

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze