UNIQA – Goldman Sachs ESG-Enhanced Europe High Yield Bond Portfolio (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2024-07-10
150,23
0,02
0,01
0,33
0,75
1,63
3,19
12,83
27,39
12,07
UNIQA – Goldman Sachs ESG-Enhanced Europe High Yield Bond Portfolio
Profil ryzyka: zrównoważony
2024-07-10
150,23
0,01 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz dłużny zagraniczny
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%-10%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne, obligacje, depozyty: 90%-100%

Opis funduszu

Jest to fundusz dłużny o zasięgu geograficznym ograniczonym do Europy. Fundusz modelowo inwestuje w papiery wartościowe przedsiębiorstw o stałym dochodzie i ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego (czyli papiery o podwyższonym ryzyku ale i większym potencjalnym zysku).

Benchmark: 100% ICE BofA ML European Currency High Yield Constrained Index TR

Nazwa funduszu źródłowego: Goldman Sachs ESG-Enhanced Europe High Yield Bond Portfolio A (Acc) (PLN) (hedged)

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze