UNIQA - Globalnych Strategii Dłużnych

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2024-02-22
106,21
-0,01
-0,01
-0,07
-0,19
2,86
4,55
5,51
3,41
0,03
UNIQA - Globalnych Strategii Dłużnych
Profil ryzyka: zachowawczy
2024-02-22
106,21
-0,01 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz dłużny rynków międzynarodowych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne: 100%

Opis Funduszu: Fundusz obligacji zagranicznych. Inwestuje przede wszystkim w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mających siedzibę za granicą.

Benchmark: Fundusz nie posiada benchmarku.

Nazwa funduszu źródłowego: UNIQA SFIO – UNIQA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zachowawczy
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze