UNIQA - Globalnej Makroalokacji

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2024-07-10
103,89
0,39
0,38
0,89
0,73
0,98
3,83
7,90
6,21
-9,64
UNIQA - Globalnej Makroalokacji
Profil ryzyka: zrównoważony
2024-07-10
103,89
0,38 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna : fundusz absolutnej stopy zwrotu
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%- 100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0% – 100%

Opis Funduszu:

Funduszu absolutnej stopy zwrotu stosujący strategię inwestycyjną polegającą na inwestycji 30% portfela w wyselekcjonowane akcje europejskie zabezpieczone kontraktami na indeks STOXX Europe 600 (neutralna ekspozycja netto). Pozostałe 70% aktywów funduszu to aktywnie zarządzana część dłużna, która opiera się na kilku klasach zagranicznych obligacji. Fundusz w części akcyjnej nie stosuje strategii opartej na akcjach z GPW.

Benchmark: Fundusz nie posiada benchmarku.

Nazwa funduszu źródłowego: UNIQA SFIO – UNIQA Subfundusz Globalnej Makroalokacji

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze