UNIQA - Global (EUR)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2018-03-14
725,29
1,10
0,15
2,62
4,93
2,15
5,58
5,26
25,80
12,29
UNIQA - Global
Profil ryzyka:
2018-03-14
725,29
0,15 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 90%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-10%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje na światowych rynkach akcji krajów rozwiniętych – głównie w duże spółki ze Stanów Zjednoczonych, a w dalszej kolejności w spółki notowane na rynku japońskim, brytyjskim i niemieckim. Inwestując w ten fundusz, polski inwestor ponosi ryzyko walutowe (co oznacza, że wartość inwestycji zależy nie tylko od notowań funduszu ale także od wahań kursu walut). Fundusz zagraniczny wyceniany jest w Euro, a wycena Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UNIQA – Global ustalana jest w złotych (wg bieżącego kursu walut).

Benchmark: 100% MSCI AC World Total Return Net

Nazwa funduszu źródłowego: UNIQA World Funds - Framlington Global

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze