UNIQA - GAMMA Obligacji Korporacyjnych

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2021-04-22
147,08
-0,02
-0,01
0,00
0,18
0,82
1,64
3,91
3,48
7,08
UNIQA - GAMMA Obligacji Korporacyjnych
Profil ryzyka: zachowawczy
2021-04-22
147,08
-0,01 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz dłużny obligacji korporacyjnych rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 100%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje korporacyjne (przedsiębiorstw) i komunalne (miejskie, gminne). Pozostała cześć środków stanowią depozyty bankowe. Fundusz może nabywać obligacje zamienne na akcje.

Benchmark: 100% WIBOR 6M, pomniejszone o koszty stałe (w tym opłata za zarządzanie)

Nazwa funduszu źródłowego: KBC Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych

Data likwidacji UFK: 23 kwietnia 2021 r.

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zachowawczy
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze