UNIQA - GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2021-04-22
107,11
0,75
0,71
-0,70
2,50
5,43
28,80
39,03
20,93
18,83
UNIQA - GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek
Profil ryzyka: agresywny
2021-04-22
107,11
0,71 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji polskich małych i średnich spółek
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 70%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-30%

Opis funduszu

Fundusz akcji polskich małych i średnich spółek, które lokuje swoje środki głównie w spółki znajdujące się w indeksach mWIG40 i MiS80. W 2014 roku fundusz otrzymał od Analiz Online prestiżową nagrodę „Alfa” za najlepszy fundusz akcji małych i średnich spółek 2014.

Benchmark: 60% mWIG40 + 30% MiS80 + 10% WIBID O/N, pomniejszone o koszty stałe funduszu (w tym opłata za zarządzanie)

Nazwa funduszu źródłowego: KBC Akcji Małych Spółek SFIO

Data likwidacji UFK: 23 kwietnia 2021 r.

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
agresywny
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze