UNIQA Franklin U.S. Opportunities (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2023-11-24
43.83
-0.03
-0.07
1.46
9.99
6.77
15.62
24.94
-22.16
-1.53
UNIQA Franklin U.S. Opportunities
Profil ryzyka: agresywny
2023-11-24
43.83
-0.07 %
Zl
%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje głównie w instrumenty udziałowe emitentów amerykańskich wykazujących się przyspieszonym wzrostem, zwiększoną zyskownością lub ponadprzeciętnym wzrostem czy też potencjałem wzrostu w porównaniu z całą gospodarką. Inwestycje obejmują w szczególności akcje zwykłe, zamienne papiery wartościowe i warranty na papiery wartościowe. Zarządzający inwestycjami funduszu koncentruje się na branżach o nadzwyczajnym potencjale wzrostu i nowatorskich, szybko rozwijających się spółkach. Ponadto, zarządzający inwestycjami funduszu bierze również pod uwagę wysoką jakość zarządzania i solidne wyniki finansowe. Fundusz może odpowiadać inwestorom zainteresowanym inwestycjami średnio- i długoterminowymi.

Data likwidacji UFK: 24 listopada 2023 r.

Benchmark: <p>100% Russell 3000 Growth Index</p>

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
agresywny
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze