UNIQA - Franklin Technology Fund

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2024-07-17
19,81
-0,89
-4,30
-4,99
-1,25
9,87
17,29
23,50
57,47
2,91
UNIQA - Franklin Technology Fund
Profil ryzyka: agresywny
2024-07-17
19,81
-4,30 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych sektora technologicznego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 67% - 100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0% - 33%

Opis funduszu

Fundusz koncentruje się na inwestycjach w akcje spółek, które powinny odnieść korzyści z rozwoju, postępów i wykorzystania technologii. Spółki te mogą pochodzić z różnorodnych sektorów, takich jak komputery, sprzęt, telekomunikacja, elektronika, media i usługi informacyjne oraz instrumenty precyzyjne, które zgodnie z oczekiwaniami zarządzających powinny czerpać korzyści z rozwoju, postępów oraz zastosowania technologii oraz usług i sprzętu komunikacyjnego.

Benchmark: MSCI World Information Technology Index

Nazwa funduszu źródłowego: Franklin Technology Fund N (acc) PLN-H1

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
agresywny
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze