UNIQA - FIZ Globalnych Obligacji

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2022-04-01
1213,67
0,00
0,00
-1,99
-1,99
-4,85
-5,79
-5,92
0,19
0,05
UNIQA - FIZ Globalnych Obligacji
Profil ryzyka: zachowawczy
2022-04-01
1213,67
0,00 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

Brak danych.

Opis funduszu

Fundusz zagranicznych obligacji korporacyjnych. Fundusz inwestuje środki przede wszystkim w tytuły uczestnictwa subfunduszu UNIQA IM Fixed Income Investment Strategies – US Corporate Bonds wyodrębnionego w ramach UNIQA IM Fixed Income Investment Strategies, inwestującego przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe (w szczególności obligacje korporacyjne).

Benchmark: Brak danych.

Nazwa funduszu źródłowego: UNIQA FIZ Globalnych Obligacji

Data likwidacji UFK: 31 marca 2022 r.

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zachowawczy
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze