UNIQA - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN-hedged)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2016-05-09
11.88
10.42
11.98
13.04
12.44
UNIQA - Fidelity Global Real Asset Securities
Profil ryzyka:
2016-05-09
11.88
%
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 70%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-30%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje większość aktywów (min. 70%) w akcje spółek prowadzących działalność w sektorze surowców, nieruchomości, użyteczności publicznej, przemysłu, energetyki oraz infrastruktury. Zarządzający może swobodnie dobierać spółki bez ograniczeń dotyczących wielkości branży czy lokalizacji. Wzorcowo fundusz inwestuje w 40-60 spółek z wyżej wymienionych sektorów. Do 20% portfela mogą stanowić inwestycje w fundusze Exchange Traded Fund (ETF). Inwestując w ten fundusz, polski inwestor ogranicza ryzyko walutowe ponieważ fundusz zagraniczny inwestuje w walucie obcej ale jego wycena ustalana jest w złotych. Jednocześnie strategia zabezpiecza różnice wynikające z wahań kursów walut.

Benchmark: 100% MSCI All Countries World Real Asset Composite Index (NET of Lux)

Nazwa funduszu źródłowego: Fidelity Funds - subfundusz Fidelity Global Real Asset Securities Fund

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze