UNIQA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN-hedged)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2016-06-29
12.57
12.93
13.09
13.23
12.87
11.35
UNIQA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa
Profil ryzyka:
2016-06-29
12.57
%
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 70%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-30%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje większość środków (min. 70%) w akcje spółek z rynków Europy Wschodzącej (w tym z Rosji), Afryki i Bliskiego Wschodu – łącznie jest to obszar 80 krajów na 3 kontynentach. Przedmiotem inwestycji jest wzorcowo od 50 do 70 spółek z różnych sektorów. Inwestując w ten fundusz, polski inwestor ogranicza ryzyko walutowe ponieważ fundusz zagraniczny inwestuje w walucie obcej ale jego wycena ustalana jest w złotych. Jednocześnie strategia zabezpiecza różnice wynikające z wahań kursów walut.

Benchmark: 100% MSCI Emerging EMEA Capped 5% (NET)

Nazwa funduszu źródłowego: Fidelity Funds - subfundusz Fidelity Emerging Europe Middle East and Africa Fund

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze