UNIQA - Europe Small Cap (EUR)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2018-03-14
656,30
-2,22
-0,34
1,02
2,96
1,90
0,40
4,72
15,22
23,83
UNIQA - Europe Small Cap
Profil ryzyka:
2018-03-14
656,30
-0,34 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 66%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-34%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa zagranicznego funduszu inwestycyjnego UNIQA WF Framlington Europe Small Cap, inwestujący przynajmniej dwie trzecie środków w akcje europejskich małych oraz średnich spółek. Maksymalnie jedna trzecia wartości aktywów funduszu zagranicznego może być inwestowana w instrumenty rynku pieniężnego. Inwestując w ten fundusz, polski inwestor ponosi ryzyko walutowe (co oznacza, że wartość inwestycji zależy nie tylko od notowań funduszu ale także od wahań kursu walut). Fundusz zagraniczny wyceniany jest w Euro, a wycena Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UNIQA – Europe Small Cap ustalana jest w złotych (wg bieżącego kursu walut).

Benchmark: MSCI Europe Small Cap

Nazwa funduszu źródłowego: UNIQA World Funds - Framlington Europe Small Cap

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze