UNIQA - Europe Emerging (EUR)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2017-02-17
479.92
454.82
432.57
369.28
437.69
465.03
UNIQA - Europe Emerging
Profil ryzyka:
2017-02-17
479.92
%
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 66%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-34%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa zagranicznego funduszu inwestycyjnego UNIQA WF Framlington Europe Emerging, inwestujący co najmniej dwie trzecie środków w akcje spółek rozwijających się krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności w Polsce, Czechach, na Węgrzech, w Rosji oraz Turcji. Pozostałe środki inwestowane są w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego. Inwestując w ten fundusz, polski inwestor ponosi ryzyko walutowe (co oznacza, że wartość inwestycji zależy nie tylko od notowań funduszu ale także od wahań kursu walut). Fundusz zagraniczny wyceniany jest w Euro, a wycena Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UNIQA – Europe Emerging ustalana jest w złotych (wg bieżącego kursu walut).

Benchmark: MSCI Europe EM 10/40

Nazwa funduszu źródłowego: UNIQA World Funds - Framlington Europe Emerging

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze