UNIQA - Emerging Markets

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2018-02-28
369.03
374.34
356.82
343.98
UNIQA - Emerging Markets
Profil ryzyka:
2018-02-28
369.03
%
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 90%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-10%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa zagranicznego funduszu inwestycyjnego UNIQA WF Framlington Emerging Markets, lokującego większość środków (min. 90%) w akcje spółek zarejestrowanych i (lub) prowadzących działalność na rynkach rozwijających się na całym świecie, głównie w Azji (Chiny, Indie, Korea Południowa, Tajwan) oraz w Ameryce Środkowej i Południowej (Meksyk, Brazylia).

Inwestując w ten fundusz, polski inwestor ponosi ryzyko walutowe (co oznacza, że wartość inwestycji zależy nie tylko od notowań funduszu, ale także od wahań kursu walut). Fundusz zagraniczny wyceniany jest w USD, a wycena Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UNIQA – Emerging Markets ustalana jest w złotych (wg bieżącego kursu walut).

Benchmark: 100% MSCI Emerging Markets Total Return Net

Nazwa funduszu źródłowego: UNIQA World Funds - Framlington Emerging Markets

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze