UNIQA - Caspar Akcji Polskich (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2018-02-28
127.38
131.48
142.54
152.29
117.1
137.03
UNIQA - Caspar Akcji Polskich
Profil ryzyka:
2018-02-28
127.38
%
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji małych i średnich spółek rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 50%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-50%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje w akcje od 50% do 100% aktywów. Fundusz może inwestować zagranicą ale akcje spółek notowanych w Polsce muszą stanowić co najmniej 50% wszystkich środków funduszu. Pozostałe środki stanowią obligacje (i inne instrumenty dłużne) emitowane i poręczone przez skarb państwa lub NBP. Co najmniej 66% stanowią aktywa nabyte na rynku polskim.

Benchmark: 100% WIG

Nazwa funduszu źródłowego: Caspar Parasolowy FIO - Subfundusz Caspar Akcji Polskich

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze