UNIQA - BlackRock Japan Flexible Equity (EUR)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2016-06-29
40.06
38.27
41.33
40.53
32.67
UNIQA - BlackRock Japan Flexible Equity
Profil ryzyka:
2016-06-29
40.06
%
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 70-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-30%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje w akcje spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Japonii. Fundusz inwestuje w spółki, które cechuje ponadprzeciętny potencjał wzrostu (growth investment) lub w takie, w wypadku którym atrakcyjność inwestycji wynika z ich obecnej niższej ceny (value investment), Inwestując w ten fundusz, polski inwestor ponosi ryzyko walutowe (co oznacza, że wartość inwestycji zależy nie tylko od notowań funduszu ale także od wahań kursu walut). Fundusz zagraniczny wyceniany jest w Euro, a wycena Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UNIQA – BlackRock Japan Flexible Equity ustalana jest w złotych (wg bieżącego kursu walut).

Benchmark: 100% MSCI Japan

Nazwa funduszu źródłowego: BlackRock GF Japan Flexible Equity

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze