UNIQA - BlackRock GF Global Allocation Bis (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2022-11-24
19,00
0,10
0,53
1,93
6,74
-0,16
0,26
-12,28
-4,23
11,70
UNIQA - BlackRock GF Global Allocation Bis
Profil ryzyka: zrównoważony
2022-11-24
19,00
0,53 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz mieszany zagraniczny
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0% - 30%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne, obligacje, depozyty: 70% - 100%
  • Data likwidacji UFK: 24 listopada 2022 r.

Opis Funduszu: fundusz zagraniczny, mieszany, aktywnej alokacji. Celem funduszu jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje bez ograniczeń na całym świecie w akcje oraz krótko- i długoterminowe papiery dłużne, emitowane przez przedsiębiorstwa i instytucje rządowe.

Nazwa funduszu źródłowego:  BLACKROCK GF GLOBAL ALLOCATION A2 HEDGED (PLN)

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze