UNIQA - BlackRock GF Euro Bond (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2022-11-24
102,00
0,84
0,83
1,76
5,35
0,20
-1,43
-9,48
-12,37
-8,61
UNIQA - BlackRock GF Euro Bond
Profil ryzyka: zachowawczy
2022-11-24
102,00
0,83 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz dłużny zagraniczny
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne, obligacje, depozyty: 100%
  • Data likwidacji UFK: 24 listopada 2022 r.

Opis funduszu

Jest to fundusz dłużny o zasięgu geograficznym ograniczonym do Europy. Fundusz lokuje minimum 80% aktywów w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie i ratingu na poziomie inwestycyjnym (czyli papiery stabilne, stosunkowo bezpieczne, o mniejszym potencjalnym dochodzie ale i niższym ryzyku).

Benchmark: 100% BBG Barclays Euro Aggregate 500+

Nazwa funduszu źródłowego: BlackRock Global Funds – Euro Bond Fund A2 PLN-hedged

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zachowawczy
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze