UNIQA - BlackRock GF Asian Dragon (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2022-11-24
112,46
1,62
1,46
0,29
14,94
-3,48
-5,99
-23,24
-20,93
-5,68
UNIQA - BlackRock GF Asian Dragon
Profil ryzyka: agresywny
2022-11-24
112,46
1,46 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 70%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne, obligacje, depozyty: 0%-30%
  • Data likwidacji UFK: 24 listopada 2022 r.

Opis Funduszu:

Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach azjatyckich, z wyłączeniem Japonii, Australii, Nowej Zelandii.

Benchmark: 100% MSCI AC Asia ex Japan (Net)

Nazwa funduszu źródłowego:  BlackRock GF Asian Dragon A2 Hedged ( PLN )

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
agresywny
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze