UNIQA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2024-02-19
105,35
-0,16
-0,15
-0,37
-0,51
2,60
4,09
3,20
0,40
-4,16
UNIQA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
Profil ryzyka: zachowawczy
2024-02-19
105,35
-0,15 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz dłużny obligacji korporacyjnych rynków międzynarodowych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne, obligacje, depozyty: 100%

Opis Funduszu: fundusz zagranicznych obligacji korporacyjnych. Fundusz inwestuje środki przede wszystkim w tytuły uczestnictwa subfunduszu AXA IM Fixed Income Investment Strategies – US Corporate Bonds wyodrębnionego w ramach AXA IM Fixed Income Investment Strategies, inwestującego przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe (w szczególności obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym).

Benchmark: Fundusz nie posiada benchmarku.

Nazwa funduszu źródłowego: UNIQA SFIO – UNIQA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zachowawczy
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze