UNIQA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2024-07-10
106,64
0,26
0,24
0,46
0,77
1,18
0,58
5,39
5,69
-2,93
UNIQA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
Profil ryzyka: zachowawczy
2024-07-10
106,64
0,24 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz dłużny obligacji korporacyjnych rynków międzynarodowych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne, obligacje, depozyty: 100%

Opis Funduszu: fundusz zagranicznych obligacji korporacyjnych. Fundusz inwestuje środki przede wszystkim w tytuły uczestnictwa subfunduszu AXA IM Fixed Income Investment Strategies – US Corporate Bonds wyodrębnionego w ramach AXA IM Fixed Income Investment Strategies, inwestującego przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe (w szczególności obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym).

Benchmark: Fundusz nie posiada benchmarku.

Nazwa funduszu źródłowego: UNIQA SFIO – UNIQA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zachowawczy
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze