UNIQA - Altus Aktywnego Zarządzania (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2016-06-29
110.68
110.8
111.08
111.63
UNIQA - Altus Aktywnego Zarządzania
Profil ryzyka:
2016-06-29
110.68
%
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz mieszany polski aktywnej alokacji
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%-70%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 30%-100%

Opis funduszu

Fundusz mieszany aktywnej alokacji. Aktywa funduszu inwestowane są głównie na rynku polskim. Od 0% do 70% aktywów może być lokowane w instrumenty akcyjne ale nie mniej niż 30% środków funduszu muszą stanowić instrumenty dłużne.

Benchmark: 50% Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs + 50% WIG

Nazwa funduszu źródłowego: Altus FIO Parasolowy - ALTUS Aktywnego Zarządzania

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze