UNIQA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2022-12-07
99,15
0,00
0,00
0,00
16,74
33,64
10,92
10,92
10,92
-1,30
UNIQA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2
Profil ryzyka: zrównoważony
2022-12-07
99,15
0,00 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz absolutnej stopy zwrotu
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0-100%

Opis funduszu

Fundusz realizuje strategię absolutnej stopy zwrotu (celem zarządzających jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu niezależnie od koniunktury). Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat. Intencją jest utrzymywanie wysokiego zaangażowania w instrumenty udziałowe, przy czym dominującą strategią jest strategia long/short, polegająca na jednoczesnym zajmowaniu pozycji długiej (kupna) na spółkach, które powinny się zachowywać lepiej od szerokiego rynku oraz pozycji krótkiej (sprzedaży) na indeksie lub spółkach, które wg zarządzającego są przewartościowane. Fundusz inwestuje głównie na rynku polskim.

Benchmark: dwukrotność wskaźnika WIBOR12M, nie mniej niż 8%

Nazwa funduszu źródłowego: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze