UNIQA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2018-12-19
124,82
-0,07
-0,06
0,13
-0,34
-0,22
-0,48
-0,72
5,32
11,18
UNIQA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny
Profil ryzyka:
2018-12-19
124,82
-0,06 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe Informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz absolutnej stopy zwrotu
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 70-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0-30%

Opis funduszu:

Fundusz realizuje strategię absolutnej stopy zwrotu (celem zarządzających jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu niezależnie od koniunktury) poprzez elastyczne inwestowanie na rynku instrumentów dłużnych. Większość aktywów (min. 70%) stanowią obligacje i bony skarbowe. Fundusz do 30% środków może lokować w zagraniczne instrumenty dłużne, a także akcje i obligacje amienne na akcje.

Benchmark: 100% dwukrotność wskaźnika WIBID 12M

Nazwa funduszu źródłowego: ALTUS FIO Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze