UNIQA Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2022-03-17
134.36
0.23
0.17
0.34
-3.66
-5.62
-12.18
-13.95
-10.22
-7.2
UNIQA Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
Profil ryzyka: zachowawczy
2022-03-17
134.36
0.17 %
Zl
%

Opis funduszu

Aktywa funduszu są inwestowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa. Fundusz nie inwestuje w obligacje przedsiębiorstw. Polecany jest inwestorom poszukującym alternatywy dla samodzielnego inwestowania w obligacje skarbowe i oczekującym stopy zwrotu na poziomie wyższym niż oprocentowanie lokat bankowych w dłuższym terminie. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 1 rok.

Benchmark: 100% Citigroup Poland Government Index

Data likwidacji UFK: 17 marca 2022 r.

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zachowawczy
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze