UNIQA Allianz Konserwatywny (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2022-03-16
155.35
0.32
0.21
-0.07
-1.76
-1.73
-3.65
-3.89
-0.19
0.06
UNIQA Allianz Konserwatywny
Profil ryzyka: zachowawczy
2022-03-16
155.35
0.21 %
Zl
%

Opis funduszu

Całość aktywów funduszu lokowana jest w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa oraz inne dłużne papiery wartościowe zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez podmioty o najwyższej wiarygodności. Fundusz polecany jest inwestorom, którzy dążą do osiągnięcia stopy zwrotu przekraczającej oprocentowanie 6-miesięcznej lokaty bankowej. Fundusz zapewnia wysoką płynność oszczędności, bezpieczeństwo i stanowi idealne rozwiązanie w przypadku krótkoterminowej inwestycji.

Benchmark: 100 % WIBID 6M

Data likwidacji UFK: 16 marca 2022 r.

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zachowawczy
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze