UNIQA - Akcji Amerykańskich

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2024-07-17
213,34
-2,06
-0,96
-0,03
2,37
11,38
19,06
26,01
42,93
29,60
UNIQA - Akcji Amerykańskich
Profil ryzyka: agresywny
2024-07-17
213,34
-0,96 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 90%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne, obligacje, depozyty: 0%-10%

Opis Funduszu:

Fundusz akcji amerykańskich. Fundusz inwestuje środki przede wszystkim w tytuły uczestnictwa subfunduszu AXA World Funds – Framlington American Growth wyodrębnionego w ramach AXA World Funds, inwestującego przede wszystkim w akcje oraz inne instrumenty finansowe o podobnym ryzyku.

Benchmark: Fundusz nie posiada benchmarku.

Nazwa funduszu źródłowego: UNIQA SFIO – UNIQA Subfundusz Akcji Amerykańskich

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
agresywny
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze