Rynku Pieniężnego (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2015-12-16
15.37
15.33
15.32
15.18
14.81
14.45
Rynku Pieniężnego
Profil ryzyka:
2015-12-16
15.37
%
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz gotówkowy/pieniężny rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 100%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje w 100% w bezpieczne instrumenty finansowe, głównie w krótkoterminowe papiery skarbowe, bankowe papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego (o bardzo dużej płynności i terminie wykupu do 1 roku). Do 10% środków może być lokowanych poza granicami polski, a inwestycja może się odbywać w walucie obcej.

Benchmark: 100% WIBID 6M

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze