NEW Frontier 8 ER (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Ostatnie notowanie
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
0,00
NEW Frontier 8 ER
Profil ryzyka:
%
Zl
%

Opis funduszu

Notowania wartości indeksu New Frontier 8 ER są podawane na podstawie serwisu Bloomberg.

W ramach Inwestycji z Gwarancją na koniec okresu ubezpieczenia gwarantowana jest wypłata 100% składki, a zysk równy jest stopie zwrotu z indeksu

New Frontier 8 ER (liczonej w odniesieniu do wartości indeksu z dnia 12.06.2008) pomnożonej przez współczynnik udziału w zysku wynoszący 95%.

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze