Mieszany (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2016-08-30
15.83
15.62
15.6
15.88
16
15.73
Mieszany
Profil ryzyka:
2016-08-30
15.83
%
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz stabilnego wzrostu rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%-40%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 60%-100%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje większość aktywów (min. 60%) w bezpieczne instrumenty, głównie w obligacje Skarbu Państwa, a w mniejszym stopniu w bankowe papiery wartościowe, depozyty bankowe i obligacje przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego (miast, gminy, powiaty itd.). Fundusz może inwestować w akcje spółek notowanych na giełdzie (do 40%). Do 10% środków może być lokowanych poza granicami kraju.

Benchmark: 20% WIG20 + 80% (rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych + 1%)

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze