Emerging Markets

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2019-01-16
88,46
-0,02
-0,02
-0,49
0,06
1,47
-4,23
-10,51
-
-
Emerging Markets
Profil ryzyka:
2019-01-16
88,46
-0,02 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 90%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne, obligacje, depozyty: 0%-10%

Opis Funduszu:

Fundusz Akcji rynków wschodzących. Modelowo fundusz inwestuje większość swoich środków w kontrakty terminowe oraz jednostki uczestnictwa innych funduszy Grupy UNIQA, których celem jest inwestowanie w spółki (lub inne instrumenty finansowe), których siedziba lub przeważająca część działalności mieści się na terenie tzw. Krajów rynków wschodzących.

Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku

Nazwa funduszu źródłowego:

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze