Bezpiecznego Inwestowania (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2015-12-16
15.35
15.35
15.26
15.51
14.62
14.39
Bezpiecznego Inwestowania
Profil ryzyka:
2015-12-16
15.35
%
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz dłużny obligacji rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 100%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje 100% aktywów w bezpieczne instrumenty finansowe, głownie w obligacje Skarbu Państwa (do 100% aktywów) i w mniejszym stopniu w depozyty i bankowe papiery wartościowe (do 30% aktywów), oraz obligacje przedsiębiorstw (do 30% aktywów). 10% środków może być lokowanych poza granicami kraju. Fundusz może inwestować w jednostki lub tytuły uczestnictwa innych funduszy.

Benchmark: 100% Indeks Obligacji Banku Handlowego

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze