AXA - Templeton Global Total Return (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2020-09-29
80,04
-0,34
-0,42
-0,57
-0,76
-1,68
-0,05
-6,98
-7,60
-12,90
AXA - Templeton Global Total Return
Profil ryzyka: zrównoważony
2020-09-29
80,04
-0,42 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz dłużny obligacji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 100%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje głównie (min. 2/3 aktywów) w obligacje skarbowe i przedsiębiorstw z całego świata. Fundusz może inwestować także w obligacje ponadnarodowe, takie jak Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny Inwestując w ten fundusz, polski inwestor ogranicza ryzyko walutowe ponieważ fundusz zagraniczny inwestuje w walucie obcej ale jego wycena ustalana jest w złotych. Jednocześnie strategia zabezpiecza różnice wynikające z wahań kursów walut

Benchmark: 100% Barclays Multiverse Index

Nazwa funduszu źródłowego: Templeton Global Total Return Fund

Data likwidacji UFK: 30 września 2020 r.

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze