AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2020-09-29
229,78
1,68
0,74
1,35
1,54
20,18
83,52
95,16
84,21
131,10
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych
Profil ryzyka: agresywny
2020-09-29
229,78
0,74 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 66%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-34%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje min. 66% aktywów w akcje spółek wzrostowych – spółek, które wg zarządzających funduszem mają wyższy potencjał wzrostów i/lub działają w sektorach i branżach o wyróżniających się perspektywach. Fundusz może inwestować w spółki na całym świecie (ostatnio głównie w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Rosji, Wielkiej Brytanii, a wcześniej np. w Turcji). Fundusz może inwestować w inne fundusze charakteryzujące się podobną polityką inwestycyjną.

Benchmark: 90% WIG + 10% WIBID 3M, pomniejszone o koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie

Nazwa funduszu źródłowego: Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)

Data likwidacji UFK: 30 września 2020 r.

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
agresywny
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze