AXA - Skarbiec Market Neutral

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2020-09-29
141,69
1,67
1,19
1,16
1,94
3,45
3,04
10,83
-
-
AXA - Skarbiec Market Neutral
Profil ryzyka: zrównoważony
2020-09-29
141,69
1,19 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz absolutnej stopy zwrotu
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 50%-80%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne, obligacje, depozyty: 0%-50%

Opis funduszu

Jest to fundusz absolutnej stopy zwrotu o zasięgu globalnym. Fundusz może inwestować od 50% do 80% w akcje i inne instrumenty udziałowe, przy czym dłużne papiery wartościowe i depozyty stanowią do 50%. Fundusz ma za zadanie dostarczyć dodatnią stopę zwrotu w każdych warunkach rynkowych, przede wszystkim poprzez nabywanie akcji spółek niedowartościowanych.

Benchmark: zmiana wartości portfela wzorcowego przy zastosowaniu stopy zwrotu na poziomie 10% w skali roku

Nazwa funduszu źródłowego: Skarbiec FIO – Subfundusz Skarbiec Market Neutral

Data likwidacji UFK: 30 września 2020 r.

 

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze