AXA - Santander Prestiż Akcji Europejskich

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2020-09-29
1155,47
26,24
2,32
1,72
-2,26
0,40
13,75
-9,24
-
-
AXA - Santander Prestiż Akcji Europejskich
Profil ryzyka: agresywny
2020-09-29
1155,47
2,32 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcyjny rynków międzynarodowych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne, obligacje, depozyty: 0%-30%

Opis funduszu

Jest to fundusz akcyjny o zasięgu geograficznym ograniczonym do Europy. Fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszu Santander AM Euro Equity, który z kolei inwestuje w akcje największych spółek europejskich.

Benchmark: Fundusz nie posiada benchmarku

Nazwa funduszu źródłowego: Santander Prestiż SFIO – Subfundusz Santander Prestiż Akcji Europejskich

Data likwidacji UFK: 30 września 2020 r.

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
agresywny
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze